Tags

, , , , , , , ,

The Keeley Consulting Group - Fa grunderna i utvecklingspolitik in Singapore

En policyskulle kunna beskrivas som en grupps sätt att göra saker – något som avanceraröver tiden och så småningom blir antagen av nyare intressenter. Det är etttydligt uttryck för en organisations ställning i vissa frågor och vägleder sinaintressenter om hur man ska uppnå sina mål.

Det är utan tvekan en förutsättning för en organisation som det fungerar somett mönster eller standard att intressenterna kommer att samråda när det finnsen tvist om genomförandet av ett visst beslut. Men att utveckla en politik ären lång och mödosam process.

För att lättare förstå essensen av att utveckla en politik, här är en översiktöver grunderna:

– Bestäm syftet att en viss politik kommer att fungera i organisationen.

– Delegera ett team för att koncentrera sig på att driva den politiskautvecklingen framåt. Utvecklingsprocessen kan ta flera månader att avsluta sådet bör finnas en plan med uppgifter som skulle göra de uppgifter som krävs ochmotsvarande tidsperiod för varje.

– Bortsett från det uppenbara behovet av juridisk rådgivning i dettaforskningsfasen, krävs det också att läsa officiella rapporter i organisationenoch befintlig lagstiftning och policydokument på närliggande ämnen. Ytterligareinformation kan hämtas från ett möte med experter eller en undersökning blandberörda parter.

Advertisements