Tags

, , , , ,

The Keeley Consulting Group - Climate changes on calculated effect on NC coast

Naturligtvis, detta ar inte bara en fraga som ar exklusiv for North Carolina som climate forandringen leder till starkare tyfoner och varre oversvamningar runt om i varlden – det ar dock en av de hogt liggande platserna.

Som enligt detaljerade dokumentet frigors genom SPCH baserade pa tidvatten gauge matningar som samlats in fran Southport, Beaufort, Oregon inlopp, anka och Wilmington. Data fran den mellanstatliga panelen for klimatforandringar tjanstgjorde ocksa som basen for 43-sidiga rapporten som projekt havsnivan i tre decennier. Det forutspar anka havet kommer att oka med 4-10 inches i 2045, medan Southports vantas stiga 2-9 inches.

Keeley Consulting Group anser betankandet om havet som en kritisk, speciellt nar den kust- och husagare valfarden beaktas. Och enligt Professor Stanley Riggs av Institutionen for geologiska vetenskaper (East Carolina University), siffrorna kanske inte later orovackande men effekterna kan vara.

“Det ar tva olika saker: en ar den langsiktig forandring som pagar i varlden–langsam, systematisk. Du har ocksa pa kort sikt. Kortsiktiga spanner fran dagliga tidvatten att storma overspanningar–5, 10, 15, 20-

Summan av kardemumman ar som havets successivt okar, kortsiktiga effekter forvarras ocksa. Darfor befarar han att manga hus langs kusten i North Carolina annu inte kommer att na 30 ar–om det finns ingen federal finansiering for att forbattra de problematiska omradena anda.

Senaste rapporten fungerar som en uppdatering till den tidigare SPCH utkom 2010 dar de beraknas okningen av havet i 100 ar att vara runt 15-55 inches. Dock som Riggs uttryckte det, fa”allmanheten inte riktigt den 100-ariga sak”. Sa fick den har gangen SPCH veta att bara uppskatta havsnivan for nasta 3 decennier.

Under tiden, en annan SPCH medlem och kustnara konstruktion expert, Spencer Rogers, de betonar i betankandet projektioner av storre stormar och tata oversvamningar. Enligt honom arbetar kustnara omraden redan med planer pa att motverka havsnivan.

Miljomassiga foresprakar uttalade ocksa att passiva metoden att staten inte kommer att racka att lindra eventuella skador, mycket mindre for att atgarda orsaken som ar klimatforandringar.

Advertisements